ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARĂ 2022

A N U N Ț
Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Tg-Jiu, având sediul în str. Theodor Aman, nr. 17, Tg-Jiu, jud. Gorj anunță membrii săi, că pe data de 29 iulie 2022, intervalul orar 9:00 – 17:00, are loc scrutinul de vot al Adunării Generale Extraordinare 2022, în vederea alegerii membrilor Consiliului Director.
Intenția de a candida ca membru în Consiliului Director se va solicita în baza unei scrisori de intentie, la care vor fi atașate următoarele documente:
– curriculum vitae semnat pe fiecare pagină;
– copie C.I./BI;
– act studii – diplomă de bacalaureat sau licență;
– cazier judiciar;
– cazier fiscal;
– document medical ce conține mențiunea ,,Apt psihic”;
– declarație de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
– declarație pe proprie răspundere privind inexistența conflictului de interese;
Toate documentele vor fi prezentate în original, urmând a se conforma cu originalul, de către membrii Comisiei de Organizare și Votare a Adunării Generale Extraordinare 2022.
Dosarul va fi depus personal la sediul A.C.A.R.P. Tg-Jiu începând cu data de 01.07.2022 până pe data de 08.07.2022, ora 12:00, în zilele lucrătoare – în cadrul programului de lucru al unității.
Termenul de analiza privind validarea/invalidarea dosarelor de candidatură este de 72 ore, respectiv 11.07.2022, ora 12:00. Lista cu persoanele validate/invalidate ce candidează pentru functia de membru în Consiliul Director va fi afișată la sediul unității dar și pe site-ul acesteia – https://carptgjiu.ro, în data de 11.07.2022, ora 12:00.
Termenul de contestație cu privire la soluția de invalidare a rezultatului privind dosarele respinse este de 24 ore, respectiv 12.07.2022, ora 12:00.
Lista finală cu persoanele ce candidează pentru functia de membru în Consiliul Director va fi afișată la sediul unității dar și pe site-ul acesteia- https://carptgjiu.ro, în data de 12.07.2022, ora 15:00.
Membrii A.C.A.R.P. care doresc să își exprime dreptul de vot se pot prezenta fizic în data de 29 iulie 2022, în intervalul orar 9:00 – 17:00 la sediul din strada Theodor Aman, nr. 17, Tg-Jiu, județul Gorj, Sala Mare-Relații cu publicul, unde vor intra în posesia buletinului de vot. Pentru a fi legitimați este necesar să prezinte buletin de identitate/carte de identitate în original și carnetul de membru în original.
În cazul în care, în data de 29.07.2022, nu se va întruni cvorumul necesar ca Adunarea Generală Extraordinară 2022 să îndeplinească condiția de a deveni statutară, aceasta se convoacă, în data de 31.07.2022, în intervalul orar 9:00 – 17:00, la sediul din strada Theodor Aman, nr. 17, Tg-Jiu, județul Gorj, locația Sala Mare-Relații cu publicul, când lucrările acesteia se vor desfășura cu cei prezenți la scrutinul de vot, fiind considerată statutară.
Rezultatul scrutinului de vot, validarea noului Consiliu Director și confirmarea noului președinte și vicepreședinte se va anunța la ora 19:30 în fața membrilor prezenți, în data de 29.07.2022, respectiv 31.07.2022 în cazul în care în data de 29.07.2022 nu se va întruni cvorumul necesar ca Adunarea Generală Extraordinară 2022 să îndeplinească condiția de a deveni statutară. Ulterior, la ora 20:00 se va afișa la sediul unității și pe site-ul Asociației Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Tg-Jiu, hotărârea Adunării Generale Extraordinare 2022.

PROCEDURĂ DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARĂ DIN 29-31 IULIE 2022

ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

DECLARAŢIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND  CONFLICTUL DE INTERESE (CANDIDATI)

 

Lista candidaților înscriși  pentru alegerea organului de conducere al ACARP TG-Jiu – inițială publicată în data de 11.07.2022

Lista candidaților înscriși  pentru alegerea organului de conducere al ACARP TG-Jiu – finală publicată în data de 12.07.2022

 

Rezultatul scrutinului de vot al Adunării Generale Extraordinare din 29 iulie 2022

ANUNȚ

        Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Tg-Jiu anunță membrii săi, că în data de 29.07.2022, în cadrul scrutinului de vot, nu s-a îndeplinit cvorumul necesar ca Adunarea Generală Extraordinară 2022 să îndeplinească condiția de a deveni statutară, aceasta se convoacă, în  data de 31.07.2022, în intervalul orar 900 – 1700, la sediul din strada Theodor Aman, nr. 17, Tg-Jiu, județul Gorj, locația Sala Mare-Relații cu publicul, când lucrările acesteia se vor desfășura cu cei prezenți, fiind considerată statutară.

 

Rezultatul scrutinului de vot  al Adunării Generale Extraordinare din 31 iulie 2022

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare 2022