joi, iunie 13, 2024

Evenimente – Adunare Generală Anuală 2023

            Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Tg-Jiu, județul Gorj, anunță membrii săi, că în data de 27 aprilie 2023, ora 0900, are loc Adunarea Generală Anuală 2023În situația în care nu se va întruni cvorumul necesar ca Adunarea Generală Anuală să îndeplinească condiția de a deveni statutară, aceasta va fi amânată pentru ora 1000.

            Materialele ce se vor supune aprobării Adunării Generale Anuale vor fi publicate pe site-ul A.C.A.R.P. Tg-Jiu https://carptgjiu.ro, în secțiunea evenimente, în data de 20 aprilie 2023, ora 0900, dar se pot regăsi și la sediul unității.

            Propunerile cu privire la Proiectul de Hotărâri valabil pentru anul 2023 vor fi depuse la sediul unității în formă scrisă și asumată prin semnătură, cu atașarea copiei carnetului de membru A.C.A.R.P./B.I/C.I. sau prin e-mail la adresa carptgjiu@gmail.com, până pe data de 26 aprilie 2023, ora 0900. Ulterior acestei date, Proiectul de Hotărâri valabil pentru anul 2023 devine final și se va republica, în forma finală, în data de 26 aprilie 2023, ora 1500.

          Dreptul de participare la prezentarea și dezbaterea materialelor Adunării Generale Anuale (la videoconferință) se va solicita la sediul A.C.A.R.P. Tg-Jiu sau prin e-mail la adresa carptgjiu@gmail.com., prin Cerere, formular care se poate descărca de pe site-ul A.C.A.R.P.: https://carptgjiu.ro, depusă până pe data de 26 aprilie 2023, ora 1500.

         În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar pentru ca Adunarea Generală Anuală să îndeplinească condiția de a fi statutară, aceasta se convoacă în data de 27 aprilie 2023, ora 1000, când lucrările acesteia se vor desfășura cu cei prezenți, logați pe platforma al cărui link va fi comunicat fiecărui membru A.C.A.R.P. ce a depus cerere la sediul unității sau solicitare scrisă transmisă prin e-mail.

            Membrii A.C.A.R.P. care doresc să își exprime dreptul de vot asupra materialelor aflate pe ordinea de zi se pot prezenta fizic la sediul unității, în data de 27.04.2023, între orele 1200-1700, unde vor intra în posesia buletinului de vot. Pentru a fi legitimați este necesar să prezinte buletin de identitate/carte de identitate (în original) și carnetul de membru.

            Rezultatul scrutinului de vot se va publica atât pe site-ul A.C.A.R.P., cât și la sediul unității în data de 28 aprilie 2023, ora 1300.

            Alte informatii la telefon: 0253/217 960.   

Anunț Adunare Generală Anuală 2023

Cerere pentru participare la prezentarea în sistem de videoconferință a materialelor aflate pe ordinea de zi

Model delegație specială de reprezentare la scrutinul de vot

Materialele ce se vor supune aprobării Adunării Generale Anuale 2023:

          AVÂND ÎN VEDERE FAPTUL CĂ PÂNĂ LA DATA DE 26.04.2023, ORA 900 NU AU FOST DEPUSE PROPUNERI DE MODIFICARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRI AL CONSILIULUI DIRECTOR VALABIL PENTRU ANUL 2023, VĂ INFORMĂM FAPTUL CĂ PROIECTUL DE HOTĂRÂRI INIȚIAL DEVINE FINAL, URMÂND A FI PREZENTAT ÎN ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ DIN DATA DE 27 APRILIE 2023

Rezultatul scrutinului de vot al Adunării Generale Anuale 2023 din data de 27.04.2023

Hotărârea Adunării Generale Anuale 2023