Plata prin virament bancar

Pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19, Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Tg Jiu oferă posibilitatea membrilor săi de a efectua plăți în contul bancar al asociației, evitând astfel deplasarea la  sediul unității și expunerea la riscuri.

ASOCIAȚIA CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR TG-JIU, JUDETUL GORJ, STRADA THEODOR AMAN, NR. 17

CUI: 5529305

NR TELEFON: 0253/217960

Banca : UniCredit Bank Tg Jiu;

Cont IBAN : RO03BACX0000001886662000

IMPORTANT SĂ NU UITĂM DE DETALIILE  DE PLATA : 

C.val rata/contributie lunara/cotizatie –  fisa ID (nr.carnet) ____ pentru dna./dl.___________________

Telefon: 0253/217.960

Adresa email : carptgjiu@gmail.com