duminică, februarie 25, 2024

Materiale AGA

MATERIALE SUPUSE PE ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE ANUALE

Raportul privind activitatea Consiliului Director pe anul 2019 și descărcarea de gestiune a acestuia –> PDF

Raportul privind activitatea Președintelui C.A.R.P. Tg-Jiu pe anul 2019 și descărcarea de gestiune a acestuia –> PDF

Situațiile financiare ale anului 2019 – bilanțul contabil și darea de seama contabilă –> PDF

Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al anului 2019 –> PDF

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 și completarea acestuia cu propunerile Adunării Generale Anuale –> PDF

Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul financiar 2019 –> PDF

Regulamentul pentru acordarea împrumuturilor cu modificările făcute de la Adunarea Generala Anuală din anul 2019 si până în prezent, conform Hotărârilor Consiliului Director –> PDF

Regulamentul pentru acordarea ajutoarelor nerambursabile cu modificările făcute de la Adunarea Generala Anuală din anul 2019 si până în prezent, conform Hotărârilor Consiliului Director –> PDF

Proiectul Planului de Hotărâri si a propunerilor Adunării Generale a anului 2020 –> PDF

Alegerea organelor de conducere și control, inclusiv a membrilor supleanți – Consiliul Director și Comisia de Cenzori –> PDF

Modificarea denumirii organizației noastre din “Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Tg-Jiu” în “Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Tg-Jiu” –> PDF

EXTRAS DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI DIRECTOR NR. 17 DIN 28.07.2020 privitor la completarea proiectului planului de hotărâri al Adunării Generale Anuale –> PDF